ευπαρακολούθητος

-η, -ο (Α εὐπαρακολούθητος, -ον)
(για κείμενα ή εκθέσεις γεγονότων, ιδεών κ.λπ.) αυτός που παρακολουθείται εύκολα, ο ευνόητος
αρχ.
1. αυτός που παρακολουθεί εύκολα
2. (κατά τον Ησύχ.) «εὐπαρακολούθητοι
ὀξεῑς εἰς τὰ πράγματα καὶ οὐ νωχελεῑς».
επίρρ...
εὐπαρακολουθήτως (Α)
με τρόπο ευπαρακολούθητο, ευνόητα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + παρ-ακολουθώ (πρβλ. δυσ-παρ-ακολούθητος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εὐπαρακολούθητος — easy to follow masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολουθητότερον — εὐπαρακολούθητος easy to follow adverbial comp εὐπαρακολούθητος easy to follow masc acc comp sg εὐπαρακολούθητος easy to follow neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολουθήτως — εὐπαρακολούθητος easy to follow adverbial εὐπαρακολούθητος easy to follow masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολούθητον — εὐπαρακολούθητος easy to follow masc/fem acc sg εὐπαρακολούθητος easy to follow neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολουθητοτέρους — εὐπαρακολούθητος easy to follow masc acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολουθητότερα — εὐπαρακολούθητος easy to follow neut nom/voc/acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολουθήτου — εὐπαρακολούθητος easy to follow masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολουθήτους — εὐπαρακολούθητος easy to follow masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολούθητα — εὐπαρακολούθητος easy to follow neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐπαρακολούθητοι — εὐπαρακολούθητος easy to follow masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.